Monday, 29 October 2012


TRESNO ORA KELAKON
Senenge atiku, amarga aku isoh dolan neng pantai kang mapan ono kutha Jogjakarta, jenengku Resa, aku neng Parangtritis karo koncoku kang jenenge Dika. Rencanane aku neng Parangtritis arep golek bahan kanggo gawe laporan tugas kuliah. Pas aku lan Dika mlaku-mlaku neng pinggiran pantai, aku ketemu karo wong wadon kan awae semok, kedadian iku ngelengke marang kedadian 3 tahun kepungkur, tepate pas aku lagi sekolah neng SMA,sekolahku ngenekake kagiatan refresing, aku  dolan neng pantai parangtritis, bagiku Parangtritis yaiku pantai kang apek lan ombae gede banget. Hal iki ora bakal aku temponi neng kutha utawi neng gunung, ditambah meneh aku luwih seneng neng pantai ketimbang neng gunung. Kaya biasane, pas aku neng pantai, aku nyewo omah cilik neng pinggir pantai, supaya aku isoh ndelok pemandangan kang apik, ditambah maneh aku isoh nonton wong wadon kang ayu-ayu,heee
Pas srengenge arep aslup, aku mlaku-mlaku neng pinggir pantai karo nggrasakke angin kang berhembus lan nggrungokke suara ombak neng pantai, tanpa tak sangka, aku ketemu karo wong wadon,
kang ayune ra ono seng nandingi, deweke lagek dolanan banyu neng pinggiran pantai.
“Ah, sopo kui?” pikiranku wektu kui,
“op kui jelmaan Nyi Roro Kidul?”

Jujur, aku ora percoyo karo crito tahayul, contohe Pocong lan Kuntilanak kang isoh mateni menungso, aku percoyonone iku gor makhluk kuwi maw jelmaan jin lan ora isoh mateni menungso.
Aku njajal kenalan karo wong wadon kui maw,
“ehemm, nyuwung pangapunten mbak. njenengan kok teseh neng mpriki kiyambak?” tanganku karo njawil tangane kang mulus,
Wong wadon kang nggowo klambi ijo lan nganggo jarik kui maw njawab,
“ biasa tho mas, aku gor dolanan banyu lan nyawang srengenge aslup” jawabe,
“oh ya, kenalke jenengku Resa, jenengmu sapa?” pitakone Resa,
“jenengku Dianita, koe ki wonge PD, ora sopa.” Jawabe Dianita,
Nanging aku ora nggagas, aku tetep takok terus nganti aku lali wektu.Bar kui, aku bali neng penginapan. Neng penginapan aku mbayangke wong wadon kui maw terus, wonge isinan lan sopan. Aku mbayangke yen sok biyen aku isoh nikah karo deweke lan duwe anak akeh, nanging kui gor angen-angenku tok. 
Srengenge agek wae muncul lan suara pitik kluruk soko omahe wong, kang nggugah aku saka turuku.
Saben esuk, aku senenge olahraga, mlpayu-mplayu neng pinggir pantai iki supaya awakku tetep sehat. Awet cilik aku seneng olahraga.
Aku ketemu karo Dianita meneh, pas aku lagi mplayu-mplayu, deweke lagi dolanan banyu neng pinggiran.
“Hai?” takonku,
Dianita gor mesem,
Tak coba takon meneh, lan aku linggeh nyedaki dewewke neng pinggir pantai,
“ehm, kowe wong wadon seng ndek bengi kae tho?”,
“iya, kowe wong lanang seng seng ndek bengi kae kan?" jawabe Dianita,
“konco-koncomu podo neng ngendi? Apa koe pisah karo koncomu?”,
“ora kok, aku urip neng kene, omahku neng mburi gunung, ora adoh soko kene, la omahmu neng ngendi?” takone Dianita
“Omahmu neng ngendi?” takone Dianita
“omahku neng kutha, kowe wes maem durung? Nak durung ayo neng penginapanku.”
“durung, ayok.” Jawabe,
Kita muleh neng penginapan, pesen 2 piring sego goreng lan es degan 2,
Pelayan nakoni aku,
“nyuwun ngapunten mas, pesen sego goreng 2 ingkang setunggal kanggo sinten mas?”pitakone pelayan,
“ehm, kanggo koncoku” jawabku,
“maaf mas, awet maw kulo mboten nguwasi sopo-sopo kajaba mas dewean” jawab pelayan,
“aneh” dianita ilang soko ngarepku,
“mungkin lagi neng WC” pikiranku,
Pelayan lungo ninggalke aku,
Ora let suwe, Dianita teko lan linggeh neng sampingku,
“ehm, soko WC tho?” pitakonku,
Dianita gor mesem,
“oalah” aku gor ngguyu.
Setelah seminggu aku neng pantai, lan selama kui aku ngenal Dianita, aku krasa seneng karo Dianita.
Aku takon karo Dianita,
“wes seminggu aku kenal koe, aku oleh reti omahmu op ora?” takonku,
“omahku ngisor langit, nduwur bumi,” jawabe karo ngguyu,
“Dianita, aku tenanan pengen kenal karo keluargamu, Aku tresna
karo sampeyan?” jawab Resa,
“maaf Sa, aku ora isoh njelaske iki, lan koe orasah kenal karo keluargaku, sebab....?” jawab Dianita,
“sebab apa? Keluargamu sudah meninggal semua?” takonku,
“iya, ngono kui lah.” Dianita nangis
Banjur Dianita ninggalke aku dewean,
“Ya Allah, nopo salahe kulo?” batenku,
Pas aku ngelamun neng penginapan, tiba-tiba enek wong gede,duwur, ireng,lan rambute gembel ngadeg neng ngarepku, deweke takon marang aku,
“apa kowe seng jenenge Resa?”
“iyo, la ngopo tho?” jawabku,
“kowe ojo pisan-pisan neh nyedaki Dianita, mergo Dianita kui bojoku,”
“aku ra urusan, aku tresno karo Dianita,”jawabku,
“nak nyatane kowe wani nantang aku, rasakno ki,” nguncalke watu neng awake Resa,
“rasakno watu kuwi, Modar kowe!!”
Aku tiba lan ora isoh ngadeg maneh,
Ora let suwe, aku sadar, banjur aku bengok-bengok,
“tulung-tulung, tangekno awaku lan terno aku bali,”
Banjur, ana wong kang berbudi pekerti apek, jenenge Anida. Deweke gelem nolongi aku lan ngeterke aku bali neng penginapan.
Esuk-esuk pas aku lungguh neng ngarep penginapan, muncul wong tuwa, cendhek, rambue wes akeh wane,
 “thole?” deweke ndemek pundakku
“maaf, bapak niku sinten?” jawabku
“koe ra perlu reti spo awakku.”
“la wonten nopo pak?” jawabku
“op koe tresno karo Dianita?”
“inggih pak, la pripun tho pak?” jawabku
“koe ojo nyedaki dianita maneh, yen kowe isih pengen urip,”
“maksute pripun pak?” takonku
“Dianita kui bojone wong lanang seng mbalang kowe nggowo watu,”
“nanging kulo tresno kalian Dianita pak,”jawabku
“nak koe isih tetep ngeyel, koe isoh  cilaka nak”
“kulo mboten peduli pak,aku tetep ngoyak Dianita, meski nyawaku taruhane”
“yowes nak,”
Bapak tak crito,
“5 tahun kepungkur, Dianita kui isih perawan lan urip karo ibuk lan bapake, nanging bapake Dianita lungo neng kutha, lan ora bali tekan saiki, la ibuke Dianita ki dipateni wong kongkonane bojone Dianita saiki,mergo ibuke Dianita ora ngrestuni hubungan Dianita karo bojone saiki, banjur Dianita diperkosa bola-bali karo bojone saiki, bar kui Dianita di pek bojo, tekan saiki Dianita isih di sekso karo bojone,”
“mengapa bisa begitu pak?” takonku
“ mergone Dianita kui biyen dadi kembang deso neng  kene, akeh seng ngrebutke Dianita”
Krungu crito kui maw, aku banjur pengen ketemu karo bojone Dianita, aku pengen mateni bojone Dianita, nanging bapak tuwa kui maw nglarang aku nemoni bojone Dianita, amergo bojone Dianita kui wong ampuh, lan deweke duwe anak buah akeh. Nak seumpama koe marani bojone Dianita, podo wae kowe mlebu neng kandang Singa, nanging aku isih tetep pengen nemoni bojone Dianita, mboh kepriye carane,
“nak kowe bener-bener tresno karo Dianita, paranono Dianita neng desa sebelah,”
“ inggih pak”jawabku
Telung dina selanjute, aku malah krungu kabar, Dianita bunuh diri neng wit ringin mburi omahe, amarga deweke depresi berat, bubar kui, aku langsung baki neng kutha lan berusaha nglalekke Dianita.
Ah, nanging iku maw critoku dek biyen, saiki seng penting aku kudu nyegerake pikiranku supaya tugasku laporan isoh rampung lan bijine apik, nanging ora lali aku nakoni wong wadong  maw lan kondo-kondo sedelot.
Seminggu suwene aku kenal karo Dita, wong wadon seng lagi wae tak jak kenalan, aku banjur ngutarakke rasa tresnaku karo Dita, lan Dita ngrespon ajakanmu maw, nanging Dita luwih pengen aku dadi koncone wae, dudu pacare. Aku nanggapi iki secara dewasa, lan aku ora mekso Dita dadi pacarku.
Matur Nuwun


TOKOH     :
Resa                 : Tokoh Utama

Dika                   : Tokoh Figuran

Dianita                              : Tokoh Utama

Bapak-bapak    : Protagonis

Bojone Dianita  : Antagonis

0 comments: